Skip to content

Zelf doen

Hoe wij je van dienst zijn

Zelf doen

De school implementeert zelf

Ons principe is samenwerken. De school kan en doet veel zelf bij het implementeren van Dashboard 3.0.

De implementatie van Dashboard 3.0 heeft een duidelijke route, de routekaart naar volwassen dashboardgebruik*. Elke fase in deze route heeft een duidelijk doel. Stap voor stap maakt de organisatie kennis met het KPI-dashboard en leert er al doende mee te werken., learning by doing. In de praktijk is deze werkwijze bijzonder effectief.

Interne implementatiebegeleider (IIP)

In jouw school word(t)(en) 1 of meerdere medewerkers door BeterScoren getraind om de interne implementatie te begeleiden. Dit zijn de Interne Implementatie Partner(s) (IIP). De IIP krijgt een basistraining en een actieve ondersteuning van BeterScoren. Op deze manier kan de school zelf het implementatieproces sturen en bewaakt de IIP samen met BeterScoren de periodieke implementatie doelen.

De voordelen van deze werkwijze zijn groot:

  • de kennis en expertise komt en blijft binnen de school;
  • geen langdurige en kostbare consultancytrajecten;
  • de school stuurt zelf het implementatieproces;
  • de externe specialisten kijken mee en coachen de IIP;
  • periodieke bijscholing van de IIP;
  • een kwalitatieve groei van organisatiekundige kennis binnen de school;
  • IIP neemt deel aan een landelijk IIP-netwerkt (leren van andere scholen).

*Mede geïnspireerd op het boek van Eldert de Jager en Jako van Sloten ’Navigeren met KPI-dashboards’.