Skip to content

Implementatiebegeleider

Hoe wij je van dienst zijn

 

De Interne Implementatie Partner (IIP)

Wie kent de organisatie beter dan de medewerkers van de organisatie. Dát is het principe waarop de de IIP-methode is gebaseerd. De IIP is een medewerker van jouw school die door BeterScoren is getraind om de school stapsgewijs te helpen in de transformatie naar een volwassen management-informatie-dashboard.

De directie van de school bepaalt wie deze functie binnen de school het beste kan invullen.

Ten opzichte van een conventionele werkwijze met een implementatieconsultant, heeft deze werkwijze het grote voordeel dat de kennis en kunde in de school wordt gebracht en daar ook blijft. Andere voordelen zijn een beter draagvlak bij de start van het proces en substantieel lagere implementatiekosten.

De rollen van de IIP

De IIP is een belangrijke schakel in het succes van de implementatie van Dashboard 3.0. Op hoofdlijnen heeft de IIP drie rollen in het implementatie-proces:

  – Ondersteuner

  – Bewaker

  – Adviseur

Ondersteuner

De Interne Implementatie Partner (IIP) is een gekwalificeerde en door BeterScoren getrainde interne medewerker van de school. Door een gedegen interne basistraining wordt de IIP-er opgeleid om:

 • aanspreek punt in de school te zijn;
 • collega’s te begeleiden in het ontwikkelen van nieuwe KPI’s;
 • eigenaarschap en PDCA te borgen;
 • te begeleiden bij het SMART formuleren van PDCA interventies;
 • managementrapportages en aggregaties te beoordelen;
 • kwaliteit te meten;
 • collega’s te ondersteunen in het periodiek gebruik van Dashboard 3.0;
 • bronsystemen mede te ontwikkelen en beheren;
 • KPI brondocument te beheren.

De primaire functie van de IIP is er voor te zorgen dat prestatiemeting in de school structureel en stelselmatig wordt geïmplementeerd. Ook signaleert de IIP welke fragmentarische rapportages (op den duur) kunnen worden vervangen door het integrale managementinformatiesysteem van Dashboard 3.0.

Bewaker

De IIP bewaakt (pro-actief) de implementatiedoelstellingen van de school. Bij een eventuele afwijking van de koers zal de IIP dit signaleren en kijken waar de hulpvragen ontstaan bij de KPI-eigenaren. Hierin werkt de IIP samen met de schoolleiders, teamleiders en directies.

Adviseur

De IIP rapporteert aan de schooldirectie en/of het bestuur over de voortgang en het tempo van het implementatie-proces. Ook zal de IIP op basis van de PDCA – cyclus verbeter-interventies voorstellen aan de schooldirectie en/of het bestuur.

1e en 2e lijns hulp

Alle inhoudelijke vragen vanuit de school over prestatiemetingen komen eerst bij de IIP terecht. De IIP wordt actief ondersteund door een rechtstreekse lijn met BeterScoren Support.

Facilitering IIP-er door BeterScoren support

 • Getraind in het ontwikkelen en (strategisch) plaatsen van KPI’s.
 • Getraind in het bewaken van managementinformatiegeneratie.
 • Extra autorisaties (inlogbevoegdheden) in Dashboard 3.0.
 • Deelname aan een netwerk van IIP voor permanente educatie en het delen van best practices.