Skip to content

Groei

Hoe wij je van dienst zijn

GROEI,

De weg naar volwassen dashboardgebruik.

Prestatiemanagement is het meten van prestaties in je organisatie; wat je kunt meten kan je managen. Het is de schil om alle facetten van de bedrijfsvoering en de kwaliteitsmeting. Deze schil bevat alle elementen vanaf de visie en missie (strategie) tot aan het operationele niveau, wat gebeurt er in het klaslokaal? Prestatiemanagement is daarmee een belangrijke toetssteen van het gevoerde beleid.

Fragmentarische informatie

Veelal worden er op deelfacetten al waardes bijgehouden in een school. Vaak is dat fragmentarische informatie waarbij de onderlinge samenhang ontbreekt. Dasboard 3.0 is gebaseerd op het idee dat managementstuurinformatie een integraal-principe is. Alle informatie komt bij elkaar en wordt voortdurend getoetst aan de doelstellingen.

Stap voor stap naar een professioneel managementinformatiesysteem

De implementatie van Dashboard 3.0 is opgedeeld in 5 overzichtelijke fases. De Routekaart naar volwassen Dashboardgebruik laat zien welke fases er doorlopen worden van de ‘start’ tot ‘volledig in control’.

Basis op orde (BOO)

In startfase ontvang je de set BOO-KPI’s. Dit zijn KPI’s die op veel VO-scholen worden gebruikt.

Download – Startset KPI’s BOO

Elke grote reis begint met een eerste stap..