Skip to content

Dashboard 3.0

Managementinformatie met betekenis.

Niet alleen het getal maar ook het verhaal erachter is belangrijk.

Integraal Management Dashboard

Ons Dashboard 3.0 is ontwikkeld met en voor schoolleiders en daardoor uniek voor elke onderwijsinstelling. Dashboard 3.0 is een integraal managementinformatiesysteem waarin de leerling centraal staat. 

Rondom de leerling zijn er veel zaken te monitoren die Dashboard 3.0 in verbanden laat zien. Zo zal de kwaliteit van het onderwijs mede bepaald worden door het gevoerde strategische- en het HR-beleid. Dashboard 3.0 laat feilloos zien wanneer de onderwijskwaliteit hapert, waar de mogelijke oorzaken en/of oplossingen liggen.

Alle aspecten zoals:

Monitor jouw koers naar de toekomst

Jouw strategisch beleidsplan is het fundamant voor het beleid voor de jaren die voor ons liggen.

De fundamentele bouwstenen van jouw strategisch beleidsplan zijn je visie en missie. Dashboard 3.0 zorgt er voor dat jouw visie en missie rotsvast verankerd zijn in de KPI’s van de organisatie.

Hierdoor kun je periodiek bekijken of je organisatie koersvast is op de gestelde (strategische)doelstellingen.

Strategisch op koers

Onderwijsprocessen

De onderwijsprocessen zijn een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van je school. De directe aansturing van de onderwijsprocessen gebeurt veelal door een managementlaag (afdelingsleiders of teamleiders). Dashboard 3.0 zorgt er voor dat afdelingsleiders of teamleiders voldoende overzicht grip hebben op de onderwijsprocessen van hun afdeling.

De verantwoordelijkheidsgebieden en stuur KPI’s hiervoor zijn vaak:

  • Lesuitval
  • Gesprekkencyclus
  • Ziekteverzuim
  • Onderbouw/bovenbouw-rendement
  • Tevreden medewerkers
  • Enz…

Deze managementlaag heeft belangrijke stuurinformatie voor directie en bestuurders. Binnen Dashboard 3.0 wordt deze informatie volledig automatisch geaggregeerd naar het dashboard van de directie/bestuurder(s).

Proces in control op het hoogste niveau.

Sturen op onderwijskwaliteit

De kwaliteit van jouw school en het onderwijs op jouw school wordt gemaakt door alle medewerkers. Het is dan ook voor alle betrokkenen van belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en aansluiting houden bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De kennis en kunde van jouw medewerkers dient op een gewenst niveau te zijn en te blijven. Met enkele KPI’s op dit gebied zorgt Dashboard 3.0 er voor dat schoolleiders altijd een actueel overzicht hebben van de kwaliteit van het menselijk kapitaal van de school.

Bij eventuele afwijkingen van de gestelde kwaliteitsnorm kan dan snel en adequaat bijgestuurd worden.

Strategisch-HRM, de norm voor goede onderwijskwaliteit

School – ouderrelatie

Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind. Ook wil de school periodiek weten wat de ouders ervaren van de kwaliteit van de school. Dashboard 3.0 zorgt er voor dat deze acties planmatig worden uitgevoerd en maakt trendontwikkelingen hiervan zichtbaar.

Schoolmarketing

De maatschappij, ouders en belanghebbenden wil(len) steeds meer weten over jouw school en het imago daarvan. Met Dashboard 3.0 is het makkelijk om je marketing acties (communicatie en PR) te plannen en te monitoren. Hierdoor wordt de schoolmarketing structureel ingebed in het beleid en hou je zelf de controle over wat je op welk moment communiceert. Dashboard 3.0 maakt de resultaten van deze marketing-inspanningen zichtbaar.

Deel je successen, be good and tell it.

Financiën op orde

Op financieel gebied kun je met Dashboard 3.0 gemakkelijk budgetteren. 

Maandelijks beschik je dan over financiële-stuurinformatie zoals formatiekosten, kosten van het ziekteverzuim, vervangingskosten enz.. Ook aan de opbrengsten-kant kan volgens prognoses gebudgetteerd worden. Bijvoorbeeld de opbrengsten van de instroom van nieuwe leerlingen in de onderbouw. Dashboard 3.0 visualiseert de ontwikkeling en laat duidelijk de samenhang van de verschillende waarden zien.

Financieel geen verrassingen meer.

Onderwijsinspectie op bezoek, geen stress meer.

Als je bezoek krijgt van de onderwijsinspectie kun je met Dashboard 3.0 eenvoudig de onderwijsinspectie toegang geven tot jouw inspectie-gelabelde indicatoren (KPI’s). Veelal zijn deze betreffende KPI’s standaard opgenomen in de KPI-set ‘Basis-op orde’ (BOO). Je kunt de onderwijsinspectie tijdelijk kijkrechten geven in een bepaald onderdeel van Dashboard 3.0 en je kunt ook eenvoudig een managementrapportage (MaRapp) samenstellen voor de onderwijsinspectie. De integraliteit van Dashboard 3.0 zorgt er voor dat de prestaties duidelijk worden gepresenteerd en verwijst ook desgewenst naar onderliggende bron-documenten/systemen.

Een bezoek van de onderwijsinspectie levert geen verrassingen meer op. Je bent immers ‘in control’.

hebben een plaats in het Dashboard 3.0. Hiermee is Dashboard 3.0 uniek. Geen fragmentarische of versnipperde informatie meer maar een integraal overzicht in één managementinformatiesysteem.

Voer een plan in en volg de trend

Plannen, zoals schoolplan, strategisch-plan en teamplannen worden in Dashboard 3.0 vertaald naar heldere en te monitoren doelstellingen. Alle stapjes, met betrekking tot die doelstellingen, die in de organisatie worden gezet, worden weergegeven in het dashboard, de cockpit van de organisatie. Het KPI-rapport laat je zien wie welke stapjes heeft gezet en wat daarvan de status is.

KPI-rapport (enkele voorbeelden):

Het gehele proces in controle

Download gratis het integraal-principe van
managementinformatie PO-VO-MBO

Borging van processen en eigenaarschap

Dashboard 3.0 zorgt ervoor dat alle relevante processen binnen je school geborgd zijn. Hierdoor blijven prestaties overzichtelijk en bestuurbaar ongeacht wie er op welke positie werkzaam is.

Dashboard 3.0 zorgt ervoor dat alle relevante processen binnen je school geborgd zijn. Hierdoor blijft een school overzichtelijk en bestuurbaar ongeacht wie er op welke positie werkzaam is. Mutaties binnen het management hebben hierdoor veel minder impact op de lopende gang van zaken.

Ook koppelt Dashboard 3.0 eigenaarschap aan de diverse resultaatgebieden binnen de school. Hierdoor is eenvoudig te zien wie waarvoor de verantwoordelijkheid heeft.  Elke KPI-eigenaar heeft hiermee een duidelijk doel voor ogen waar hij/zij op kan sturen.

Medewerkers worden eigenaar van processen, in plaats van uitvoerders van opdrachten

Real-time informatie

Real-time informatie van planning tot trendvolging. Dashboard 3.0 geef je altijd een actuele status van de achterliggende KPI’s.

Real-time informatie van planning tot trendvolging. Dashboard 3.0 geef je altijd een actuele status van de achterliggende KPI’s. Het biedt je de mogelijkheid om vooruit te kijken (wat zit er in de planning) of terug te kijken om te zien hoe een trend zich heeft ontwikkeld. Ook is direct te zien wie waarvoor verantwoordelijk is en welke PDCA verbeter-interventies er lopen.

Volledig zicht op heden, verleden en toekomst

Managementrapportages (MaRapp)

Het integrale karakter van Dashboard 3.0 zorgt ervoor dat Dashboard 3.0 op elk gewenst moment de bestuurder en/of directie(s) de mogelijkheid biedt om een managementrapportage (MaRapp) te genereren.

Het integrale karakter van Dashboard 3.0 zorgt er voor dat Dashboard 3.0 op elk gewenst moment de bestuurder en/of directie(s) de mogelijkheid biedt om een managementrapportage (MaRapp) te genereren. 

De MaRapps kunnen gemaakt worden door een (locatie)directie aan het College van Bestuur of door een College van Bestuur aan de Raad van toezicht of aan de Onderwijsinspectie. De MaRapp is goed gevisualiseerd met dashboards en Balanced scorecards en behoeft meestal weinig toelichting.

Op elk moment de focus op elk gewenst aspect.

Balanced scorecard (BSC)

Om snel en eenvoudig te kunnen beoordelen of doelstellingen gehaald worden en of de gevoerde strategie effectief is, is een Balanced scorecard een onmisbaar instrument.

Om snel en eenvoudig te kunnen beoordelen of doelstellingen gehaald worden en of de gevoerde strategie effectief is, is een Balanced scorecard een onmisbaar instrument. Dasboard 3.0 genereert een Balanced scorecard op elk gewenst organisatieniveau en van elke gewenste strategische richting (succesfactor).

In één oogopslag maakt de Balanced scorecard duidelijk waar de school goed in presteert en waar de verbeterpunten liggen. Vanuit het strategisch kader (Balanced scorecard) kan direct doorgeklikt worden naar het operationele niveau waar de onderliggende prestaties (KPI’s) gemeten worden.

Balanced scorecard, wat je kunt meten, kun je managen

Voor een gratis proef-inlogcode: