Onderwijs, het mooiste werk

Werken in het onderwijs is een van de mooiste beroepen die je kunt hebben. Door kinderen te inspireren en helpen zich te verwonderen, werkt een docent elke dag aan de bouwsteentjes van de toekomstige samenleving. Het hele onderwijs is als het ware de kraamkamer van de nieuwe tijd. En wij mogen daarin werken. Geweldig toch? Ik ben weliswaar geen docent maar toch mag ik vanaf de zijlijn zo nu en dan een steen in het water van het onderwijs gooien. Ook vanuit mijn werk heb ik veel waardering voor het werk van een docent. Werk om trots op te zijn.

Wie herinnert zich niet een docent die door zijn/haar inspiratie mede heeft bepaald tot wat je nu bent. Een waardevol lid van onze samenleving. Dit is wat docenten doen. Prachtig. En dat is ook de ‘bedoeling’ van het onderwijs, kinderen begeleiden op hun weg naar een waardig lid van onze samenleving.

De ‘bedoeling’ van ons onderwijs mag niet gedomineerd worden door het ‘systeem’ maar andersom. Het ‘systeem’ hoort dienstbaar te zijn aan de ‘bedoeling’. Docenten en ook de schoolleiders hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zorgen dat we de ‘bedoeling’ van ons onderwijs helder blijven zien en ons niet te veel laten leiden door obstakels in de systeem-wereld. Een wijs man zei ooit: focus op de bedoeling en de obstakels vallen, focus op de obstakels en de bedoeling valt.

Het onderwijs is een dynamische omgeving. Er zijn vele ontwikkelingen gaande die een transformatie teweeg brengen. Deze dynamiek schuurt ook hier en daar met de heersende opvattingen. Maar daar waar de dialoog wordt gevoerd met de ‘bedoeling’ goed in het vizier, zullen docenten en schoolleiders de mooiste nieuwe vergezichten vinden. Ik ben blij dat ik binnen deze dynamische omgeving mag werken. Samen met onderwijsmensen werken aan de modernisering van de kraamkamer van de toekomst.