Zo houd je als school zicht op je resultaten en koers

Interview met Huib van Leeuwen, schoolleider voor de GSR-academie in Rotterdam

Steeds meer scholen hebben behoefte aan duidelijk inzicht in wat er in hun school gebeurt. Dat kan op het gebied van strategie en doelstellingen zijn, maar ook op het gebied van ziekteverzuim en slagingspercentages. Vaak zijn deze gegevens wel in afzonderlijke systemen te raadplegen, maar is er geen plaats waar alles samen komt. Huib van Leeuwen, schoolleider op de GSR in Rotterdam, vertelt welk meetinstrument zij sinds een paar jaar gebruiken en wat dat heeft opgeleverd.

Huib: “Een paar jaar geleden besloten wij, als schoolleiding van de GSR, dat we een management-meetinstrument wilden gaan gebruiken. We merkten namelijk dat je, wanneer je pas in de herfst de resultaten van het schooljaar daarvoor bekijkt en bespreekt, heel moeilijk bij kunt sturen op wat er gebeurt. We kwamen uit bij Dashboard 3.0, het meetinstrument van BeterScoren.”

“Het dashboard hebben we samen met de mensen van BeterScoren ingericht. Zij dachten met ons na over wat we wilden meten en hóé we dat dan konden meten. Je stelt als school je eigen indicatoren samen: wat wil je volgen, waar haal je die informatie vandaan, en wat wil je er vervolgens mee doen? En: hoe vaak wil je die informatie ophalen? Maandelijks, eens per kwartaal of eens per jaar? Daarnaast hielpen zij ook met het instellen van de norm (wat zou het moeten zijn?) en de toegestane afwijking daarop (wanneer zijn resultaten nog acceptabel?).”

Indicatoren

Huib vertelt over de indicatoren die zij hebben ingesteld. “We monitoren bijvoorbeeld de lesuitval: hoeveel lessen worden er ingepland en hoeveel vallen er uit? Als er veel lessen uitvallen: hoe komt dat dan?” Ook het ziekteverzuim wordt gemeten, evenals het percentage geslaagden. “We meten gedurende het hele jaar wat de prognose van het aantal geslaagden is. Als dat beneden verwachting is, kunnen we daar tijdens het jaar op sturen.”

Daarnaast gebruikt de GSR het dashboard ook om de tevredenheid van de leerlingen te volgen. Huib: “We doen dit door resultaten uit enquêtes in het dashboard te laden. Je hebt dan heel duidelijk zicht op de tevredenheid en kunt daar direct acties aan koppelen. Ook de aantallen onderwijsgesprekken die de conrectoren voeren worden in het dashboard bijgehouden.”

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Volgens Huib werkt het systeem twee kanten op. “Enerzijds hebben de schoolleiders heel duidelijk en direct zicht op alle indicatoren die zijn ingesteld, dus op alle informatie die gemeten wordt. Dat zorgt ervoor dat het heel duidelijk is hoe de school ervoor staat. Anderzijds zijn de mensen die met het dashboard werken, de verschillende schoolleiders, eigenaar van hun eigen indicatoren. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste informatie wordt ingevoerd. Als zij zien dat bepaalde scores niet op orde zijn, dan moeten ze zelf gaan graven en notities maken in het systeem: wat heb je gezien en wat ga je doen? Je ziet dus ook heel duidelijk wat er is gebeurd, wat er is gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Het vergroot het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de verschillende schoolleiders.”

Maar wat heeft het werken met het Dashboard 3.0 van BeterScoren nu direct opgeleverd? Huib: “Het helpt de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn om in te zien hoe het in de klassen gaat, waardoor mentoren en coördinatoren eerder tot actie kunnen overgaan. We hebben bijvoorbeeld minder leerlingen die uit de les gestuurd worden. We kunnen gewoon veel sneller en meer gericht ingrijpen als iets niet gaat zoals het zou moeten gaan. Daarnaast gaan we ook bewuster om met een aantal basisvoorwaarden om het proces in de school beter te laten verlopen. Het Dashboard 3.0 is een heel goed middel om de doelen, die je je als school stelt, te bereiken.”

Marant & BeterScoren

Marant werkt samen met de strategie- en organisatiedeskundigen van BeterScoren. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij scholen helpen bij hun organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. De onderwijsadviseurs en trainers van Marant weten veel van het (primaire)onderwijsproces en BeterScoren heeft veel kennis op het gebied van organisatiekunde en strategie. Samen kunnen we scholen en onderwijsprofessionals nóg beter van dienst zijn!

Meer informatie

Wil je weten wat BeterScoren voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op met ons via support@beterscoren.nl