Visie meten met een digitaal dashboard

Interview met Jeroen Spek, directeur van Calvijn in Hardinxveld-Giessendam

Steeds meer scholen hebben behoefte aan duidelijk inzicht in wat er in hun school gebeurt. Dat kan op het gebied van strategie en doelstellingen zijn, maar ook op het gebied van ziekteverzuim en slagingspercentages. Jeroen Spek, directeur van Calvijn in Hardinxveld-Giessendam, vertelt welk meetinstrument zij sinds dit jaar gebruiken en wat dat heeft opgeleverd.

Jeroen: “In 2015 zijn wij op stichtingsniveau (CVO-AV) gestart met een identiteitstraject. Daarbij hebben we zowel voor de stichting als per school bepaald wat de visie is en wat de omgeving zou missen als de school niet meer zou bestaan. Daar is per school een identiteitsbewijs uitgerold. Daarna stonden we echter voor een volgende vraag: hoe monitoren we de visie en zorgen we ervoor dat het identiteitsbewijs gewaarborgd wordt?”

Van papier naar digitaal

Voorheen werkte de stichting waar Calvijn deel van uitmaakt met Balanced scorecards, maar in 2017 kozen ze ervoor om stichtingsbreed met een digitaal meetinstrument te gaan werken. Jeroen: “We kwamen in contact met Wim ten Broeke van BeterScoren. Hij liet ons zien hoe je kwaliteitszorg kunt monitoren en waarborgen met het Dashboard 3.0, het meetinstrument dat BeterScoren ontwikkeld heeft. Als je dat dashboard goed implementeert en vult, dan zie je in één oogopslag hoe het ervoor staat met een bepaald thema. Dat was veel overzichtelijker dan het werken met die scorekaarten.”

“Wim overtuigde ons van de kracht van zo’n instrument. Het gaat niet om het instrument zelf, maar de gedachte die erachter zit. Je meet niet om te meten, maar om tevreden leerlingen en docenten te hebben en houden. Het dashboard is een middel om dat te kunnen bereiken.”

Visionaire en hygiënische KPI’s

Op de vraag wat de scholen dan willen meten met het Dashboard 3.0, antwoordt Jeroen: “We meten zowel visionaire als hygiënische KPI’s. We willen bijvoorbeeld van onze leerlingen weten of ze tijdens hun periode dat ze op het Calvijn rondlopen ontdekken wat hun talenten zijn, of wat ze ervan merken dat ze op een christelijke school zitten. Je kunt het dashboard inzetten om je visie te testen. Anderzijds kun je het dashboard ook gebruiken om ‘harde criteria’ te meten: examenresultaten, verzuimcijfers, aantal onvoldoendes of leerlingen die eruit gestuurd worden.”

Metertjes bouwen

Om het dashboard te kunnen implementeren, moet je als school heel goed nadenken over wat je precies wilt meten en met welk doel. Wat wordt de focus? Hoe vaak wil je dat meten? En wat ga je met de uitkomsten doen? De mensen van BeterScoren spelen in dit proces ook een belangrijke rol. Ze helpen bij het formuleren van de indicatoren. Wat wil je gaan meten, hoe noem je dat, wat wordt de norm, de afwijking, wie is eigenaar van de indicator? Daarnaast bouwen ze ook letterlijk de metertjes in het dashboard. Iedere school heeft dus een uniek dashboard.

Jeroen: “Alleen al het nadenken over de doelen en de focus was voor ons heel waardevol. Het stelt je weer even op scherp. We zijn erin geslaagd om het identiteitsbewijs van de school in het instrument op te nemen. Het dashboard is dus een middel om de lange termijnvisie te borgen.”

Altijd overzicht

Een ander pluspunt volgens Jeroen is dat de indicatoren in het dashboard, dus dat wat je meet, hun eigen ‘verantwoordelijke’ hebben. “Dit zijn de teamleiders, domeinleiders, docenten die met onderwijskundige doelen bezig zijn en decanen. Zij verzamelen de data en zijn verantwoordelijk voor het invullen van de resultaten. Ik organiseer vervolgens momenten waarop we de resultaten gezamenlijk bespreken. Het helpt ons om in één oogopslag te zien hoe we ervoor staan. We weten dus altijd of we onderwijsvernieuwing goed doorvoeren of niet.”

Jeroen is enthousiast over het Dashboard 3.0. “Ik zie heel veel kansen met dit dashboard. In een onderwijswereld waar kwaliteitszorg steeds belangrijker wordt, is het voor scholen cruciaal om dat goed op orde te hebben. Dankzij het monitoren via het dashboard weten we altijd hoe we ervoor staan en komen we niet voor verrassingen te staan.”

Marant & BeterScoren

Marant werkt samen met de strategie- en organisatiedeskundigen van BeterScoren. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij scholen helpen bij hun organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. De onderwijsadviseurs en trainers van Marant weten veel van het (primaire)onderwijsproces en BeterScoren heeft veel kennis op het gebied van organisatiekunde en strategie. Samen kunnen we scholen en onderwijsprofessionals nóg beter van dienst zijn!

Meer informatie

Wil je weten wat BeterScoren voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op via support@beterscoren.nl