Skip to content

Dashboard 3.0

Wat zoek je?

Ben je op zoek naar een managementdashboard dat managementstuurinformatie attractief presenteert en uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid?

Je wilt sturing geven aan je organisatie met een instrument dat integraal is, eigenaarschap borgt, inzicht geeft over de koers, de organisatiestrategie zichtbaar en bestuurbaar maakt en verbeteracties vastlegt. Bovendien is het een goed verantwoordingsinstrument naar de Raad van Toezicht en de onderwijsinspectie.

Lees op deze website alles over hoe jouw school zelf ons unieke Dashboard 3.0 implementeert. Klik op de video hieronder voor een animatie over de werking van Dashboard 3.0.

Video afspelen

Hoe wij je van dienst kunnen zijn:

Maurice Groten

Maurice Groten — “De docenten gaan niet alleen puur les geven, maar krijgen ook meer organisatorische verantwoordelijkheden. Omdat we door de inspectie hierop worden getoetst, zullen we dat op een of andere manier moeten borgen en laten zien. Met Dashboard 3.0 kan dat.”

Voorzitter College van Bestuur DaCapo College
Huib van Leeuwen

Huib van Leeuwen — “We kunnen gewoon veel sneller en meer gericht ingrijpen als iets niet gaat zoals het zou moeten gaan. Daarnaast gaan we ook bewuster om met een aantal basisvoorwaarden om het proces in de school beter te laten verlopen. Het Dashboard 3.0 is een heel goed middel om de doelen, die je je als school stelt, te bereiken.”

Schoolleider GSR
Jeroen Spek

Jeroen Spek — “Ik zie heel veel kansen met dit dashboard. In een onderwijswereld waar kwaliteitszorg steeds belangrijker wordt, is het voor scholen cruciaal om dat goed op orde te hebben. Dankzij het monitoren via het dashboard weten we altijd hoe we ervoor staan en komen we niet voor verrassingen te staan.”

Directeur Calvijn College
Wybo de Boer

Wybo de Boer — “Voorheen werkten we met losse balanced scorecards in Word en Excel. Per locatie moesten we in al die documenten de nodige data bij elkaar zoeken en verwerken in een totaalrapportage. Met Dashboard 3.0 verschijnt dat allemaal vanzelf in één gebundeld overzicht. Dat scheelt ons enorm qua tijd.”

Senior Teamleider Stichting CVO-AV

Voor een gratis proef-inlogcode: