Onze Visie en Missie

Onze visie

Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de maatschappelijke verwachtingen en de internationale positie van Nederland als kennisland zal er een toenemende behoefte bestaan aan kwalitatief leiderschap en strategieontwikkeling in het onderwijs. Het afnemend aantal leerlingen zal fusies en samenwerkingen binnen de sector noodzakelijk maken. Partijen die hierin het initiatief nemen zullen het meest krachtig blijken in deze ontwikkelingen.

Inspirerend onderwijs verandert de samenleving!

 

Onze missie

Koersvast - BeterScoren zorgt ervoor dat uw school koersvast en gefocust blijft in het behalen van uw doelstellingen. Uw missie is ons kompas.

Overzicht - Eigenaarschap, professionaliteit en de juiste tools zorgen ervoor dat inzicht en overzicht ontstaan in uw strategische koers. 

 

BeterScoren - maakt schoolleiders het leven MAKKELIJKER, KOERSVAST  EN OVERZICHTELIJK