Prestatiemanagement vs cultuur


Prestatiemanagement geeft duidelijk aan wat goed en wat niet goed gaat in een organisatie. Continu verbeteren, leiderschapsontwikkeling en houding en gedrag van de medewerkers zijn de belangrijkste succesfactoren in een prestatie gedreven organisatie. In een prestatiegericht bedrijf zijn taken en verantwoordelijkheden helder.

Geen enkele organisatie zal succesvol zijn als de strategie, de processen, de interactie en de cultuur binnen de organisatie niet met elkaar in een zekere balans verkeren.

Als een organisatiecultuur niet erg veranderingsgezind is, dient een implementatie van een nieuwe strategie heel helder en transparant te gebeuren. De directie moet in elk geval antwoorden geven op de vragen:

  • Waarom doen we dat?;
  • Wie zijn erbij betrokken?;
  • Wat gaan we doen?;
  • Hoe gaan we dat aanpakken.

Vaak zitten organisaties te rigide in het implementatieproces waardoor er te weinig aandacht is, in het voortraject, voor de mensen. Als deze aandacht er niet is dan komt de strategie in botsing met de cultuur van de organisatie. Bij deze botsing loopt de strategie meestal veel averij en blijft de cultuur bestaan. Zo een botsing levert een organisatie veel schade op. Geloofwaardigheid, emotie, verharding tijd, geld, enz... Bovedien zet een mislukte implementatie de organisatie jaren op achterstand. Redenen genoeg om de strategische botsing te voorkomen dus.

Er is een doeltreffende aanpak om de strategische botsing te voorkomen. Goed communiceren met behulp van de Waarom-, Wie-, wat- en Hoe-vragen.

De door BeterScoren en Q4 Profiles ontwikkelde SPIC-analyse laat zien hoe taakvolwassen een organisatie is op de aspecten: Strategie-, Processen-, Interactie- en Cultuur.

Geschreven door:
Terug naar het overzicht

Laatste tweets

Onze collega's

Dr. Kaj Morel
Dr. Kaj Morel
Externe implementatiepartner publieke sector
T: 088 78 78 821