Resultaatgericht werken


Meer daadkracht en resultaatgericht werken.
OnderwijsDashboard 3.0 als peilstok en spiegel voor het schoolmanagement.

Vanaf het start van de introductie en implementatie van het onderwijsdashbord van Beter Scoren heeft het mij als sectorleider vmboTL en als schoolorganisatie in beweging gezet. Meer daadkracht en resultaatgericht werken waar de waan van de dag niet de werkdag meer bepaalt. Het onderwijsdashboard is voor mij een maandelijkse peilstok en spiegel om samen het ingezette schoolbeleid verder vorm te geven. De training en het bespreken van het dashboard binnen het locatiemanagement heeft een waarneembare positieve invloed op onze stijl van leidinggeven gegeven. Ik zie het werken met Beter Scoren als een uitdaging die ik regelmatig met sectieleiders, collega sectorleiders en docenten deel!

Akke Amsing
Sectorleider TL/M
Vincent van Gogh College, Locatie Salland

Terug naar het overzicht

Laatste tweets

Onze collega's

Wim ten Broeke CSc - BBA
Wim ten Broeke CSc - BBA
Directeur
T: 088 78 78 821