Meer Inzicht door KPI’s

Meer Inzicht door KPI’s

Sturen met KPI's levert P&O inzicht en verbinding.

"Sinds september 2013 werken wij op de afdeling P&O van Guido de Brès met het onderwijsdashboard van Beter Scoren. De systematiek van werken met KPI's heeft ons meer inzicht in de rol van de afdeling in de school gegeven. Ik ervaar het als een hulpmiddel om te sturen op de processen binnen de afdeling en de verschillende locaties van de school. Ook hebben de KPI's een positieve uitwerking op het maken van heldere afspraken en de manier waarop we elkaar daarop aanspreken. Het SMART formuleren blijkt soms lastig, maar geeft de grootste kans op een gewenste verandering. En: het bindt samen. Als op de eerste maandag van de maand de sirene gaat, weten we allemaal: er is werk aan de winkel :-)"

 

Gertrude Vuijst - Nap, hoofd P&O bij scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort

Terug naar het overzicht

Laatste tweets

Onze collega's

Dr. Kaj Morel
Dr. Kaj Morel
Externe implementatiepartner publieke sector
T: 088 78 78 821